Sổ liên lạc điện tử
Cùng nhau tranh tài
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Tháng 04 : 3
Quý 2 : 3
Năm 2020 : 1.199
Ngày 15/02/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An ban hành văn bản, tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết hết ngày 29/02, nhằm bảo đảm công tác phòng, ...
HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11- CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 5( Gồm 5 trường Thịnh - Hòa - Bài - Thái - Lạc)Tôn sư trọng đạo là ...
  •  November 15,2019
  •  66 lượt xem
TỌA ĐÀM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019GẶP MẶT DÂU, RỂ
Ngày 15/02/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An ban hành văn bản, tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết hết ngày 29/02, nhằm bảo đảm công tác phòng, ...
HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11- CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 5( Gồm 5 trường Thịnh - Hòa - Bài - Thái - Lạc)Tôn sư trọng đạo là ...
  •  November 15,2019
  •  66 lượt xem
TỌA ĐÀM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019GẶP MẶT DÂU, RỂ